-7%

Đồ Đồng Phong Thủy

Cóc Ngậm Tiền ( Cỡ Nhỏ )

700,000 650,000
-13%

Đồ Đồng Phong Thủy

Cóc Ngậm Tiền ( Cỡ To )

2,000,000 1,750,000
-17%

Đồ Đồng Phong Thủy

Cóc Ngậm Tiền ( Cỡ Vừa )

900,000 750,000
-13%

Đồ Đồng Phong Thủy

Đại Bàng Bằng Đồng

1,600,000 1,400,000
-13%

Đồ Đồng Phong Thủy

Đại Bàng Bằng Đồng Giả Cổ

1,600,000 1,400,000
-24%

Đồ Đồng Phong Thủy

Long quy

1,250,000 950,000
-19%

Đồ Đồng Phong Thủy

Long quy phúc lớn

2,400,000 1,950,000
-20%

Đồ Đồng Phong Thủy

Long quy phúc nhỏ

1,500,000 1,200,000
-15%

Đồ Đồng Phong Thủy

Thiềm Thừ Bằng Đồng

1,000,000 850,000
-17%

Đồ Đồng Phong Thủy

Tượng Bạch Hổ

1,150,000 950,000
-17%

Đồ Đồng Phong Thủy

Tượng Báo Bằng Đồng

3,500,000 2,900,000
-6%

Đồ Đồng Phong Thủy

Tượng Bát Mã Truy Phong

1,800,000 1,690,000